Roky utekajú, kvalita zostáva

Roky utekajú, kvalita zostáva


Ing. Jozef Grauzeľ, CSc.

Siedmy krížik si v rok 2017 už môže vykazovať aj náš priateľ, spolupracovník, spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (SSK), senior member Americkej spoločnosti pre kvalitu, dopisovateľ a člen redakčnej rady nášho časopisu, a naviac poradca, lektor, audítor systémov manažérstva, hodnotiteľ modelov výnimočnosti,…

Tento „grázel“, ako sa rád predstavuje pre ľahšie zapamätávanie, sa výrazne zapísal do novodobej histórie riešenia kvality na Slovensku. Skoro celý svoj profesionálny život spojil s Kvalitou. Začal v minulom storočí (1974):

 • skúšaním kvality – ako skúšobný technik;
 • pokračoval kontrolou kvality – tu to dotiahol na vedúceho odboru riadenia kvality;
 • študoval kvalitu – dosiahol vedeckú hodnosť Kandidát technických vied;
 • podieľal sa na propagácii a šírení povedomia o kvalite – najprv ako člen Klubu kvality pri ČSVTS, neskôr ako zakladajúci člen SSK, kde bol dlhoročne členom výboru a zastával aj funkciu viceprezidenta spoločnosti a zástupcu SSK v EOQ, je nositeľom CENY SSK za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku;
 • zvyšoval svoju kompetentnosť v oblasti kvality v rôznych kurzoch, prednáškach – je certifikovaný „Audítor ČSJ“ a „Audítor EOQ“;
 • poskytuje poradenské služby v systémoch manažérstva kvality – založil a vlastní firmu MASM – Systémy kvality Martin;
 • posudzoval modely výnimočnosti EFQM a CAF – ako posudzovateľ, vedúci posudzovateľ Národnej ceny SR za kvalitu;
 • podieľal sa a podieľa sa na štandardizácii požiadaviek na systémy manažérstva kvality – ako člen, v súčasnosti predseda technickej normalizačnej komisie pri SÚTN
  č. 22 Manažérstvo kvality;
 • je stále aktívny – prednáša, školí, radí, audituje.

Kvalita zostáva predmetom jeho a nielen jeho záujmu.

Redakcia KVALITY mu praje do ďalších krížikov len to najlepšie,
za doterajšiu spoluprácu ďakuje a teší sa na jej pokračovanie.