Inzercia v časopise


Generálny partner čísla

GP_inzerciaPonúkame vám generálne partnerstvo nad jedným číslom časopisu.

Ako generálny partner vami zvoleného čísla máte možnosť využiť reklamu na titulnej strane časopisu, napísanie úvodníku, reklamný článok v rozsahu do štyroch strán v tom istom, alebo inom vami zvolenom čísle časopisu v danom ročníku. Taktiež ako generálny partner získavate 100 kusov časopisov daného čísla. Generálny partner získava priestor na umiestnenie reklamného bannera na web stránke časopisu. Ten bude zobrazovaný na lukratívnej pozícii pri otvorení web stránky po dobu jedného mesiaca.

Cena inzercie: 3 300 € bez DPH


Inzercia na titulnej strane na časopisu

inzercia titulka– rozmer inzercie: šírka 210 mm x výška 227,5 mm
– spadavka: dole, vpravo a vľavo 3 mm
– farebnosť: CMYK + lak
– počet dodaných časopisov: 30 ks
– reklamný banner na web stránke (slide menu)
– na titulnej strane ostáva vrchná hlavička vydavateľstva s názvom časopisu a jeho špecifikáciou

Cena inzercie: 1 500 € bez DPH

 


Inzercia na obálkových stranách časopisu (2, 3, 4 – obálková strana)

inzercia obalky– rozmer inzercie: šírka 210 mm x výška 285 mm
– spadavka: dookola 3 mm
– farebnosť: CMYK + lak (4 strana obálky)
– počet dodaných časopisov: 10 ks)
– reklamný banner na web stránke

Cena inzercie: 930 € bez DPH

 


Inzercia vo vnútorných stranách časopisu

inzercia strany 11Celostranová inzercia 1/1
– rozmer inzercie: šírka 210 mm x výška 285 mm
– spadavka: dookola 3 mm
– farebnosť: CMYK
– počet dodaných časopisov: 5 ks
– reklamný banner na web stránke

Cena inzercie: 800 € bez DPH

 

inzercia strany 12Polstranová inzercia 1/2
– rozmer inzercie: šírka 210 mm x výška 142,5 mm
– rozmer inzercie: šírka 106 mm x výška 285 mm
– farebnosť: CMYK
– počet dodaných časopisov: 5 ks
– aktívny odkaz s logom na web stránke v menu partneri časopisu

Cena inzercie: 550 € bez DPH

 

inzercia strany 13Tretinová inzercia 1/3
– rozmer inzercie: šírka 210 mm x výška 95 mm
– rozmer inzercie: šírka 73 mm x výška 285 mm
– farebnosť: CMYK
– počet dodaných časopisov: 2 ks
– aktívny odkaz s logom na web stránke v menu partneri časopisu

Cena inzercie: 280 € bez DPH

 


Reklamný článok

Ponúkame vám možnosť uverejnenia reklamného člnku v rozsahu do max. 4 zalomených strán v časopise. Inzerent dostáva pri reklamnom článku do dvoch strán 5 ks časopisov a pri článku s troma alebo štyrmi stranami 10 ks časopisu s uverejneným reklamným článkom.

Cena inzercie: 500€ bez DPH za jednu stranu


Reklamný leták vkladaný do časopisu

Reklamný leták vkladaný do jedného vydania každého časopisu – dodaný objednávateľom. Objednávateľovi budú dodané 2 výtlačky časopisu s jeho reklamou.

Cena inzercie: 300€ bez DPH


Pri opakovanej inzercii ponúkame nasledovné zľavy

– 2x opakovanie 8% zľava z ceny inzercie
– 3x opakovanie 14% zľava z ceny inzercie
– 4x opakovanie 17% zľava z ceny inzercie