12apr/14

Vznik Centra excelence při České společnosti pro jakost

Jan Taraba Národní informační středisko podpory kvality ředitel resumé Pro české firmy se otevírá cesta k výraznému zvýšení efektivity i zisku. Rada kvality České republiky, Česká společnost pro jakost a Sdružení pro oceňování kvality oznámily na konci minulého měsíce zahájení plného provozu prvního Centra excelence EFQM v České republice. Pro české firmy a podnikatelé se tím otvírá cesta ke sdíleníČítať viac…

08apr/14

World Café (Kaviareň sveta)

Peter Neuhybel TIMAN s.r.o. konzultant resumé V predchádzajúcich číslach časopisu KVALITA sme predstavili niekoľko kreatívnych postupov vhodných na generovanie nápadov a inováciu produktov, služieb alebo pracovných postupov. Väčšina techník, ktoré sme opísali, sa využíva v skupine 10 až 15 účastníkov, vo výnimočných prípadoch s tímom 20 účastníkov. Technika popísaná na nasledujúcich stranách využíva potenciál veľkej skupiny ľudí, ktorých názory násČítať viac…

04apr/14

Niekoľko slov ku knihe Audity kvality

Mikuláš Čollák konzultant pre manažérske systémy Je nesporné, že interný audit manažérskych systémov je najlepšou metódou pre uplatnenie trvalého zlepšovania v organizácii. A je jedno, o akú organizáciu ide: výrobnú firmu, ministerstvo, poskytovateľa služieb, úrad, školu, či futbalový klub. Ba dokonca i v rodine sa interný audit dá uplatniť. Ide totiž o cieľavedomý, plánovitý proces, pri ktorom posudzujeme možnosť zlepšeniaČítať viac…

01apr/14

Časopis KVALITA 1-2014

Editorial Prvé číslo v roku 2014. Posledné číslo jednej 22-ročnej éry. Pestrá kytica príspevkov. Začíname šiestym pokračovaním série článkov na tému: Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov. Tak trochu v stredobode je téma bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, z hľadiska praxe i normy. A k tomu starostlivosť o zdravie a pohodu vážne a dlhodobo chorých, pohľad na kvalitu vČítať viac…

01jan/14

Časopis KVALITA 4-2013

Editorial Milí čitatelia, je pre nás potešením, že na stránkach nášho časopisu vás môžeme informovať o významnom úspechu v oblasti zvýšenia povedomia o kvalite, o vládou Slovenskej republiky schválenom dokumente Národný program kvality SR na obdobie 2013 – 2016, ktorý úspešne predložil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, národný garant kvality. Ako koordinátor štátnej politiky, ktorý v nadchádzajúcom obdobíČítať viac…

01okt/13

Časopis KVALITA 3-2013

Editorial Milí čitatelia, leto je zvyčajne obdobím čerpania dovoleniek, naberania nových síl do druhej polovice roka, zamyslenia sa nad zrealizovanými udalosťami a aj obdobím opätovného naštartovania aktivít, ktoré by mali zaujať všetkých zainteresovaných a posunúť niekam ďalej. Veríme, že toto všetko máme za sebou a pre väčšinu z nás aj úspešne. Čo sme zaznamenali v našej kvalitárskej oblasti za poslednéČítať viac…

01júl/13

Časopis KVALITA 2-2013

Editorial Milí čitatelia, čo vám ponúkame v tomto čísle? Informácie zo zahraničia – vďaka súhlasu významného partnera, redakcie amerického časopisu Quality Progress, budeme, počnúc týmto číslom, uverejňovať preklady vybraných článkov. Teší nás pokračujúca spolupráca s Národným informačným strediskom podpory kvality v Českej republike pri uverejňovaní informácií z oblasti kvality za riekou Moravou, ale aj začínajúca spolupráca s Úradom pre normalizáciu,Čítať viac…

01apr/13

Časopis KVALITA 1-2013

Editorial Vážení čitatelia! Prvé číslo časopisu, oproti predchádzajúcemu ročníku, každoročne obsahuje vždy niečo nové. Snažíme sa o zmeny v zmysle zlepšenia a zatraktívnenia obsahu, poskytnutia viac článkov, viac aktuálnych informácií z oblasti kvality či zo zahraničia, alebo z domova. Od ďalšieho čísla budeme pravidelne uverejňovať to najlepšie z časopisu QUALITY PROGRESS, našim zmluvným partnerom, predstavíme Národný program kvality SR aČítať viac…

01jan/13

Časopis KVALITA 4-2012

Editorial Milí čitatelia, nezdá sa aj Vám, že ten čas akosi strašne rýchlo letí? Je tu opäť koniec roka a viacerí z nás začíname bilancovať, čo sme mali urobiť, čo sme urobili, čo sa nám podarilo a čo nám utieklo. Keď sme takto pred rokom uviedli na mediálny trh (medzi kvalitársku obec na Slovensku a v Čechách) prvé číslo „medzinárodného“Čítať viac…