01júl/12

Časopis KVALITA 2-2012

Editorial Nie je to tak dávno, čo manažéri firiem a spoločností pri hodnotení svojich úspechov hovorili na prvých miestach o úspešnom zvládnutí certifikačného procesu a získaní certifikátu „kvality“, „environmentu“ či „bezpečnosti“. Bolo to o ISO, o normách, o spokojnosti zákazníka. Nielen v odbornej tlači, ale aj v rôznych iných periodikách bola v nedávnej minulosti považovaná „certifi kovaná kvalita“ ako základnýČítať viac…

01apr/12

Časopis KVALITA 1-2012

Editorial Milí čitatelia, posledné číslo predchádzajúceho ročníka nášho časopisu bolo v znamení zmien – zmena dizajnu a spolupráca s českým partnerom, čím sa stal časopis cezhraničným. Teší ma ako vydavateľa, že prvé číslo tohtoročného jubilejného 20-teho ročníka vychádza vo vyššom náklade, vo vyššej kvalite a vo väčšom rozsahu. Verím, že tieto zmeny prinesú viac informácií, spokojnosti a väčší úžitok preČítať viac…

01jan/12

Časopis KVALITA 4-2011

Editorial Milí čitatelia, je to už naozaj dávno, čo sme sa v redakcii časopisu zaoberali myšlienkou robiť náš časopis nielen pre slovenských čitateľov, ale skúsiť rozšíriť abonentskú sieť aj v Českej republike. Už v minulosti boli súčasťou obsahu jednotlivých čísiel aj články nielen slovenských, ale i českých autorov a tieto boli uverejňované v českom jazyku. Od roku 2012 bude časopisČítať viac…

01okt/11

Časopis KVALITA 3-2011

Editorial Milí čitatelia, obdobie letných dovoleniek máme za sebou a s chuťou a plní síl sa púšťame do druhej polovice roka. Obdobie veľkého „boomu“ získať ISO certifikát je podľa všetkého za nami. Tí, čo certifikát chceli (museli) mať, už ho majú a sú spokojní, že im na stene visí dokument, ktorý ich oprávňuje byť členom tejto veľkej rodiny. Títo držiteliaČítať viac…

01júl/11

Časopis KVALITA 2-2011

Editorial Vážení čitatelia, keď sme začiatkom tohto roku hodnotili predchádzajúci ročník (a bolo to pozitívne hodnotenie) zamýšľali sme sa, čím a ako pozdvihnúť nielen jeho odbornú úroveň, ale aj zvýšiť jeho atraktívnosť. Oslovili sme na spoluprácu viacero významných spoločností a inštitúcií a výsledkom sú nielen reklamní partneri časopisu, ale aj prispievatelia odborných článkov, ktorí pomáhajú kreovať časopis. Teší nás záujemČítať viac…

01apr/11

Časopis KVALITA 1-2011

Editorial Milí čitatelia, sme tu opäť už s 19-tym ročníkom nášho časopisu. Pokúsime sa byť aj v tomto roku pre vás zdrojom informácií, inšpirácií a aj periodikom s priestorom pre vaše PR, pre odborné články a komentáre k nim. Certifikované spoločnosti a ich zavedený systém manažérstva kvality umožňuje odolávať tlakom ekonomickej recesie, a preto nepatria do rizikovej skupiny firiem. NaČítať viac…

01jan/11

Časopis KVALITA 4-2010

Editorial Vážení čitatelia, záver roka je v našich mysliach spojený s bilancovaním udalostí, ktoré sa nás dotýkali, ovplyvnili naše rozhodnutia. Je zároveň aj prípravou na ďalší rok. Je veľmi príjemné, že sa už kríza pomaly vytráca a život sa v našich firmách vracia do starých, úspešných koľají. Pochopiteľne, manažment firiem urobil v uplynulom období veľa zmien preto, aby zotrvali naČítať viac…

01okt/10

Časopis KVALITA 3-2010

Editorial Milí čitatelia, keď sme v nedávnej minulosti dostali e-mail s otázkou, koľko je na Slovensku certifikovaných organizácií, priznám sa, neboli sme schopní uviesť čo len približný počet a to už nehovoríme o počte udelených certifikátov podľa jednotlivých noriem systémov manažérstva. Je jasné, že z tejto množiny certifikovaných organizácií vlastní certifikát podľa normy ISO 9001 drvivá väčšina. Ak by smeČítať viac…

01júl/10

Časopis KVALITA 2-2010

Editorial Vážení čitatelia, do rúk sa vám dostalo druhé tohtoročné vydanie časopisu KVALITA – a to práve v období, keď očakávame, čo nám prinesie nová vláda a plány Európskej únie do roku 2020. Udalosti, ktoré ovplyvnili posledný globálny vývoj, dávajú za pravdu všetkým organizáciám, ktoré sa snažia o ohľaduplnosť a zodpovednosť pri podnikaní voči svojmu okoliu – vrátane životného prostrediaČítať viac…

01apr/10

Časopis KVALITA 1-2010

Editorial Vážení čitatelia, dostáva sa vám do rúk prvé tohtoročné číslo časopisu KVALITA. Našou ambíciou je prostredníctvom časopisu nadviazať na dialóg s čitateľmi a dozvedieť sa o ich úspechoch, radostiach, ale i problémoch a otázkach. Chceme o tom písať nielen pre ich samotné zviditeľnenie, ale aj pre motivovanie ostatných. Určite máte veľa zaujímavých, jedinečných a možno i obdivuhodných príkladov, ktoréČítať viac…