01okt/10

Časopis KVALITA 3-2010

Editorial Milí čitatelia, keď sme v nedávnej minulosti dostali e-mail s otázkou, koľko je na Slovensku certifikovaných organizácií, priznám sa, neboli sme schopní uviesť čo len približný počet a to už nehovoríme o počte udelených certifikátov podľa jednotlivých noriem systémov manažérstva. Je jasné, že z tejto množiny certifikovaných organizácií vlastní certifikát podľa normy ISO 9001 drvivá väčšina. Ak by smeČítať viac…

01júl/10

Časopis KVALITA 2-2010

Editorial Vážení čitatelia, do rúk sa vám dostalo druhé tohtoročné vydanie časopisu KVALITA – a to práve v období, keď očakávame, čo nám prinesie nová vláda a plány Európskej únie do roku 2020. Udalosti, ktoré ovplyvnili posledný globálny vývoj, dávajú za pravdu všetkým organizáciám, ktoré sa snažia o ohľaduplnosť a zodpovednosť pri podnikaní voči svojmu okoliu – vrátane životného prostrediaČítať viac…

01apr/10

Časopis KVALITA 1-2010

Editorial Vážení čitatelia, dostáva sa vám do rúk prvé tohtoročné číslo časopisu KVALITA. Našou ambíciou je prostredníctvom časopisu nadviazať na dialóg s čitateľmi a dozvedieť sa o ich úspechoch, radostiach, ale i problémoch a otázkach. Chceme o tom písať nielen pre ich samotné zviditeľnenie, ale aj pre motivovanie ostatných. Určite máte veľa zaujímavých, jedinečných a možno i obdivuhodných príkladov, ktoréČítať viac…

01jan/10

Časopis KVALITA 4-2009

Editorial Milí čitatelia, záverečnou prácou pred zadaním do tlače každého čísla časopisu je napísať niečo na úvod. Úvodník by mal v krátkosti informovať čitateľa, čo sa dozvie na ďalších stránkach a možno aj trošku dozvedieť sa niečo z kuchyne redakcie. V minulosti sme mali články zadelené do viacerých rubrík tak, aby sme poskytli čo najviac informácií. To, čo vám ponúkameČítať viac…

01okt/09

Časopis KVALITA 3-2009

Editorial Milí čitatelia, je neuveriteľné ako ten čas uteká, leto je za nami a ani sa nenazdáme a máme tu zimu. Čo nám jeseň pripraví? Podľa reakcií podnikateľského sveta pociťujeme čoraz väčší záujem o vzdelávanie, o získavanie nových informácií a to nás vedie k názoru, že naše hospodárstvo opäť naberá smer pripomínajúci návrat na predchádzajúce pozície. U tých, čo ajČítať viac…

01júl/09

Časopis KVALITA 2-2009

Editorial Vážení čitatelia, nepatrí sa hneď na úvod ospravedlňovať, ale nedá nám to. Je nám ľúto, že toto číslo vychádza oneskorene ako je plánované. Vo všetkých periodikách okolo nás je mnohokrát spomínaná kríza a jej dôsledky. Tento dopad trochu cítime aj my, ale veríme, že je to len dočasné a k opätovnému rastu úrovne a potvrdeniu úspešnosti našich organizácií prispejeČítať viac…

01apr/09

Časopis KVALITA 1-2009

Editorial Vážení čitatelia! Býva dobrým zvykom, že v prvom čísle nového ročníka nášho časopisu nastanú zmeny v zmysle zlepšiť a zatraktívniť obsah jednotlivých článkov. Našou snahou je naďalej poskytovať aktuálne informácie z oblasti kvality, či zo zahraničia alebo z domova. Vo všetkých periodikách je v súčasnosti skloňované slovo ekonomická kríza. Ekonomická kríza znamená, že veľa činností, procesov je prehodnocovaných v zmysle nájsť rezervy tak, aby každá organizáciaČítať viac…

01jan/09

Časopis KVALITA 4-2008

Editorial Vážení čitatelia, určite ste zaznamenali, že rok 2008 je rokom revízie noriem ISO súboru 9000 a my aktuálne na túto skutočnosť v poslednom tohtoročnom čísle časopisu reagujeme. Aj keď revízia normy ISO 9001: 2008 nepriniesla veľké zmeny, veríme, že privítate informácie s ňou súvisiace. Venujeme im veľkú časť obsahu čísla aj preto, že Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ISO i niektoré ďalšie odborné periodikáČítať viac…

01okt/08

Časopis KVALITA 3-2008

Editorial Vážení čitatelia, v predchádzajúcom čísle časopisu KVALITA sme vám na tomto mieste želali krásne leto, oddych, zážitky… Ani sme sa nenazdali a je tu jesenné obdobie – možno s trochou nostalgie, ale i naše aktuálne, jesenné číslo časopisu s množstvom nových informácií a názorov. O to sme sa v redakcii spoločne s autormi snažili. Od času, kedy prešla norma ISO 9001: 2000 poslednou revíziou, sa stretávame s rôznymiČítať viac…

01júl/08

Časopis KVALITA 2-2008

Editorial Vážení čitatelia, s prichádzajúcimi teplými, letnými dňami si robíme aj iné, nielen pracovné plány. Nech strávite dovolenkové dni na ďalekej pláži či v chládku našich krásnych hôr, veríme, že okrem obľúbenej oddychovej literatúry neodmietnete ani našu spoločnosť a pribalíte si do batožiny aj najnovšie číslo časopisu KVALITA. Tu je upútavka na jeho obsah: Z času na čas sa do značnej miery neopodstatnene hovoríČítať viac…