01júl/05

Časopis KVALITA 2-2005

Obsah Dahlgaard,J.J.–Dahlgaard,S.M.P.: Stratégia kvality 4P pre prelomový a udržateľný vývoj The 4P quality strategy for breakthrough and sustainable development Nenadál,J.: Měření výkonnosti procesu a programy Six Sigma Measuring of process performance and Six Sigma programmes Šalgovičová,J.-Bílý,M.: Norma STN EN ISO 9001: 2001 a jej odsek 1.2 Aplikácia Standard STN EN ISO 9001: 2001 and its clause 1.2 Aplication Šatanová,A.-Holíková,M.: Uplatnenie controllingu kvalityČítať viac…

01apr/05

Časopis KVALITA 1-2005

Obsah Šesták,M.: Aktualizácia modelu výnimočnosti EFQM Actualization of EFQM Excellence Model Bílý,M.: Používanie procesného prístupu v manažérskych systémoch Use of process approach in management systems Balek,J.: Niekoľko poznámok k novej norme ISO 10006: 2003 Few notes on new standard ISO 10006: 2003 Šalgovičová, J. – Bílý, M.: Význam normy ISO 9001: 2000 pre odberateľskododávateľské vzťahy Importance of ISO 9001: 2000 standard forČítať viac…