01okt/12

Časopis KVALITA 3-2012

Editorial Vážení čitatelia, čas oddychu a príjemných letných zážitkov pomaly striedajú jesenné dni, ktoré sa v našom „kvalitárskom svete“ nesú v znamení príprav významných udalostí v rámci novembrového Európskeho týždňa kvality. Po devätnástykrát sa stretnú manažéri kvality na medzinárodnej konferencii pri príležitosti Svetového dňa kvality na Slovensku vo Vysokých Tatrách pod mottom STVORENÉ KVALITOU, STVORENÉ PRE ÚSPECH. Určite bude veľmiČítať viac…

01júl/12

Časopis KVALITA 2-2012

Editorial Nie je to tak dávno, čo manažéri firiem a spoločností pri hodnotení svojich úspechov hovorili na prvých miestach o úspešnom zvládnutí certifikačného procesu a získaní certifikátu „kvality“, „environmentu“ či „bezpečnosti“. Bolo to o ISO, o normách, o spokojnosti zákazníka. Nielen v odbornej tlači, ale aj v rôznych iných periodikách bola v nedávnej minulosti považovaná „certifi kovaná kvalita“ ako základnýČítať viac…

01apr/12

Časopis KVALITA 1-2012

Editorial Milí čitatelia, posledné číslo predchádzajúceho ročníka nášho časopisu bolo v znamení zmien – zmena dizajnu a spolupráca s českým partnerom, čím sa stal časopis cezhraničným. Teší ma ako vydavateľa, že prvé číslo tohtoročného jubilejného 20-teho ročníka vychádza vo vyššom náklade, vo vyššej kvalite a vo väčšom rozsahu. Verím, že tieto zmeny prinesú viac informácií, spokojnosti a väčší úžitok preČítať viac…

01jan/12

Časopis KVALITA 4-2011

Editorial Milí čitatelia, je to už naozaj dávno, čo sme sa v redakcii časopisu zaoberali myšlienkou robiť náš časopis nielen pre slovenských čitateľov, ale skúsiť rozšíriť abonentskú sieť aj v Českej republike. Už v minulosti boli súčasťou obsahu jednotlivých čísiel aj články nielen slovenských, ale i českých autorov a tieto boli uverejňované v českom jazyku. Od roku 2012 bude časopisČítať viac…

01okt/11

Časopis KVALITA 3-2011

Editorial Milí čitatelia, obdobie letných dovoleniek máme za sebou a s chuťou a plní síl sa púšťame do druhej polovice roka. Obdobie veľkého „boomu“ získať ISO certifikát je podľa všetkého za nami. Tí, čo certifikát chceli (museli) mať, už ho majú a sú spokojní, že im na stene visí dokument, ktorý ich oprávňuje byť členom tejto veľkej rodiny. Títo držiteliaČítať viac…

01júl/11

Časopis KVALITA 2-2011

Editorial Vážení čitatelia, keď sme začiatkom tohto roku hodnotili predchádzajúci ročník (a bolo to pozitívne hodnotenie) zamýšľali sme sa, čím a ako pozdvihnúť nielen jeho odbornú úroveň, ale aj zvýšiť jeho atraktívnosť. Oslovili sme na spoluprácu viacero významných spoločností a inštitúcií a výsledkom sú nielen reklamní partneri časopisu, ale aj prispievatelia odborných článkov, ktorí pomáhajú kreovať časopis. Teší nás záujemČítať viac…

01apr/11

Časopis KVALITA 1-2011

Editorial Milí čitatelia, sme tu opäť už s 19-tym ročníkom nášho časopisu. Pokúsime sa byť aj v tomto roku pre vás zdrojom informácií, inšpirácií a aj periodikom s priestorom pre vaše PR, pre odborné články a komentáre k nim. Certifikované spoločnosti a ich zavedený systém manažérstva kvality umožňuje odolávať tlakom ekonomickej recesie, a preto nepatria do rizikovej skupiny firiem. NaČítať viac…

01jan/11

Časopis KVALITA 4-2010

Editorial Vážení čitatelia, záver roka je v našich mysliach spojený s bilancovaním udalostí, ktoré sa nás dotýkali, ovplyvnili naše rozhodnutia. Je zároveň aj prípravou na ďalší rok. Je veľmi príjemné, že sa už kríza pomaly vytráca a život sa v našich firmách vracia do starých, úspešných koľají. Pochopiteľne, manažment firiem urobil v uplynulom období veľa zmien preto, aby zotrvali naČítať viac…

01okt/10

Časopis KVALITA 3-2010

Editorial Milí čitatelia, keď sme v nedávnej minulosti dostali e-mail s otázkou, koľko je na Slovensku certifikovaných organizácií, priznám sa, neboli sme schopní uviesť čo len približný počet a to už nehovoríme o počte udelených certifikátov podľa jednotlivých noriem systémov manažérstva. Je jasné, že z tejto množiny certifikovaných organizácií vlastní certifikát podľa normy ISO 9001 drvivá väčšina. Ak by smeČítať viac…

01júl/10

Časopis KVALITA 2-2010

Editorial Vážení čitatelia, do rúk sa vám dostalo druhé tohtoročné vydanie časopisu KVALITA – a to práve v období, keď očakávame, čo nám prinesie nová vláda a plány Európskej únie do roku 2020. Udalosti, ktoré ovplyvnili posledný globálny vývoj, dávajú za pravdu všetkým organizáciám, ktoré sa snažia o ohľaduplnosť a zodpovednosť pri podnikaní voči svojmu okoliu – vrátane životného prostrediaČítať viac…