01okt/07

Časopis KVALITA 3-2007

Editorial Vážení čitatelia, držíte v ruke najnovšie číslo časopisu KVALITA, ktorý už pätnásť rokov šíri povedomie kvality a jej systémov manažérstva. Veríme, že i tento raz bude pre vás zaujímavý a poučný. Veľký priestor (aj s pokračovaním v budúcom čísle) venujeme plánovaniu v procese samohodnotenia. Téma vyplynula z praxe a osobných skúseností jej autora. Nie menej zaujímavé sú i ďalšie príspevky, veď environmentálne správanie, lojalita zákazníkov či vplyv firemnej kultúryČítať viac…

01júl/07

Časopis KVALITA 2-2007

Editorial Vážení čitatelia, čas letných dní, oddychu, cestovania a načerpania nových pracovných síl je tu a aj tí najusilovnejší a najpracovitejší si uvedomujú, že na chvíľu sa treba zastaviť a dať priestor niečomu, čo si nemôžeme dovoliť každý deň, ale čo môže mať pre tie nasledujúce dni, týždne a mesiace veľký prínos. Na ten čas sa tešíme aj my v redakcii a sme radi, že spoločne s autormiČítať viac…

01apr/07

Časopis KVALITA 1-2007

Editorial Ako ďalej so slovenskou kvalitou? Keď začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia prognostici vyhlasovali, že koniec storočia a najmä 21. storočie sa bude vyznačovať snahou o kvalitu vo všetkých oblastiach ľudského konania, mnohým sa to zdalo byť prehnané, najmä ak si uvedomíme rad problémov súčasného sveta. Reálny život však ukázal a stále ukazuje, že na tejto prognóze nebolo nič nereálne a skutočne v kultúrnych krajináchČítať viac…

01jan/07

Časopis KVALITA 4-2006

Editorial Vážení čitatelia, niet pochýb, že narastajúca životná úroveň krajín Európskeho spoločenstva prináša aj nové požiadavky na zabezpečenie kvality všetkých pracovných i spoločenských činností. Sedem rokov realizácie požiadaviek základnej normy systému manažérstva kvality EN ISO 9001: 2000 potvrdilo, že zmena filozofie zabezpečovania úrovne prvkov na dosiahnutie kvality procesov celého systému bola šťastná myšlienka, o čom okrem iného svedčí viac ako milión certifikátovČítať viac…

01okt/06

Časopis KVALITA 3-2006

Editorial Vážení čitatelia, čas oddychu a príjemných letných zážitkov pomaly striedajú jesenné dni, ktoré sa v našom „kvalitárskom svete“ nesú v znamení príprav významných udalostí. Po trinástykrát sa stretnú manažéri kvality na medzinárodnej konferencii pri príležitosti Svetového dňa kvality. Bude sa konať v Žiline v dňoch 8. a 9. novembra 2006 s mottom „Na ceste zmien a inovácií“. Obsah pripravovaných prednášok a vystúpení odborníkov zo Slovenska i zahraničia tak trochuČítať viac…

01júl/06

Časopis KVALITA 2-2006

Editorial Vážení čitatelia, mottom pripravovanej medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v Žiline v dňoch 8.-9. novembra 2006 pri príležitosti Svetového dňa kvality, je: Na ceste zmien a inovácií s podtitulom Skúsenosť je najlepší učiteľ. Téma vo mne rezonuje už dlhšiu dobu a aj teraz, keď sa vám prihováram z úvodnej stránky najnovšieho vydania nášho časopisu. Zo skúseností môžem povedať, že éra ISO, éra „naháňania“ saČítať viac…

01apr/06

Časopis KVALITA 1-2006

Editorial Vážení čitatelia, život často prináša zmeny, ktoré musíme akceptovať, ale aj také, ktoré sami chceme a ktoré, verím, zaujmú a budú prijaté tými, ktorým sú určené. Dostáva sa vám do rúk KVALITA v novom šate – so zmeneným formátom, grafikou, dizajnom. Časopis, ktorý vychádza už štrnásty rok so zaujímavým, poučným, užitočným a informujúcim obsahom pre manažérov kvality, vrcholových i líniových manažérov, pre ktorých jeČítať viac…

01jan/06

Časopis KVALITA 4-2005

Editorial Vážení čitatelia, dokončila som posledné tohtoročné číslo časopisu KVALITA s dobrým pocitom. Moja práca mi dáva radosť i pocit užitočnosti, a tak snáď nebudem neskromná, ak poviem, že trinástka (trinásty ročník vydávania práve končí) bola číslo šťastné. Podarilo sa nám vydať štyri čísla časopisu vždy včas, s kvalitným a pre čitateľa užitočným obsahom, s pekným dizajnom a kvalitnou tlačou. Dôkazom spokojnosti je i stále rastúci počet abonentovČítať viac…

01okt/05

Časopis KVALITA 3-2005

Obsah Friedel,L.: Role benchmarkingu při neustálém zlepšování a zvyšování výkonnosti Role of benchmarking in permanent improvement and increase of performance Paulová,I.-Paulíček,L.: Aplikácia metódy samohodnotenia podľa ISO 9004: 2000 v DECOM Slovakia, spol. s r.o., Trnava Application of self-assessment method according to ISO 9004: 2000 in DECOM Slovakia, Trnava Flegl, R.: Spolehlivost v praxi podnikového řízení Dependability in practice of company management Nemečková, A. –Čítať viac…

01júl/05

Časopis KVALITA 2-2005

Obsah Dahlgaard,J.J.–Dahlgaard,S.M.P.: Stratégia kvality 4P pre prelomový a udržateľný vývoj The 4P quality strategy for breakthrough and sustainable development Nenadál,J.: Měření výkonnosti procesu a programy Six Sigma Measuring of process performance and Six Sigma programmes Šalgovičová,J.-Bílý,M.: Norma STN EN ISO 9001: 2001 a jej odsek 1.2 Aplikácia Standard STN EN ISO 9001: 2001 and its clause 1.2 Aplication Šatanová,A.-Holíková,M.: Uplatnenie controllingu kvalityČítať viac…