09jan/17
Stahovani potravinarskych vyrobku z trhu zpusobene obaly

Stahování potravinářských výrobků z trhu způsobené obaly

Dan Jakubec Lloyd‘s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé V současnosti je obal jeden z nezbytných součástí sortimentu v každodenním životě. Obal je nezbytnou součástí naprosté většiny všech nakupovaných věcí, nejen do domácnosti, ale i ve vztahu mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se zabývají hmotnými produkty. Problematika výroby obalů, jejich uvádění na trh a odpovědnost výrobce je velmi rozsáhlá aČítať viac…

30dec/16
IATF 16949 – vydanie nového štandardu manažérstva kvality v automobilovom priemysle sa blíži

IATF 16949 – vydanie nového štandardu manažérstva kvality v automobilovom priemysle sa blíži

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor Marek Šolc HF TU Košice, KIM vysokoškolský pedagóg resumé Cieľom článku je poskytnúť kľúčové informácie o pripravovanom novom vydaní normy ISO/TS 16949:2009 a rovnako priblížiť čitateľom najvýznamnejšie zmeny v texte tohto návrhu štandardu kvality v dodávateľskom reťazci výrobcov automobilov – IATF 16949, ktorý normu ISO/TS 16949 nahradí. Zároveň poskytne užitočný návod,Čítať viac…

27dec/16
Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach

Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach

Gabriela Bogdanovská Technická univerzita v Košiciach odborný asistent resumé Každý z nás je občas nútený využiť služby samospráv. Pri návšteve týchto inštitúcií očakávame, že nám budú poskytnuté služby, ktoré splnia naše očakávania. Realita je však často iná. Mnohí z nás odchádzajú z úradov sklamaní a nahnevaní. V tejto súvislosti je nevyhnutné zaoberať sa otázkou manažovania orgánom miestnych samospráv tak, abyČítať viac…

24nov/16
Vhodnost, přiměřenost, účinnost a efektivnost systémů managementu kvality - jejich vnímání a posuzování

Vhodnost, přiměřenost, účinnost a efektivnost systémů managementu kvality – jejich vnímání a posuzování

Jaroslav Nenadál Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Katedra managementu kvality FMMI profesor resumé Příspěvek reaguje na požadavek normy ISO 9001:2015 o přezkoumávání a posuzování vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a výkonnosti systémů managementu kvality. Tyto pojmy vysvětluje a popisuje jejich vzájemnou provázanost. Uvádí také výsledky průzkumu vnímání a posuzování těchto rysů systémů managementu kvality mezi českými průmyslovými organizacemi a navrhujeČítať viac…

22nov/16
7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

30. november 2016, Bratislava Organizácie vo verejnom sektore, ktoré aplikujú komplexné manažérstvo kvality (TQM) a na samohodnotenie používajú model CAF, dokážu verne opísať nielen svoje silné stránky v oblastiach hodnotenia kvality podľa 28 subkritérií, ale aj definovať oblasti na zlepšovanie. Dôležitou pridanou hodnotou TQM v porovnaní s inými metódami zameranými na vnútornú kontrolu štandardov kvality je to, že používatelia modeluČítať viac…

20nov/16
Nová značka „Komfortní obuv“

Nová značka „Komfortní obuv“ v Programu Česká kvalita

Vlasta Mayerová Česká obuvnická a kožedělná asociace tajemnice V červenci 2016 byla do Programu Česká kvalita přijata značka „Komfortní obuv“. Smyslem této nové značky je poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si na trhu přesyceném nekvalitní a mnohdy i zdravotně závadnou obuví špičkový výrobek správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů. Požadavky na komfortní obuvČítať viac…

10nov/16
titulka-KVALITA-3-2016

Časopis KVALITA 3-2016

Editorial Milí čitatelia, do rúk sa Vám dostáva jesenné číslo nášho časopisu. Snažili sme sa zozbierať také články, aby si tam každý našiel to svoje. Určite sa už mnohí z Vás tešíte na pravidelný seriál od nášho stáleho a dlhoročného prispievateľa Mikuláša Čolláka. Jeho súpis praktických skúseností so systémami manažérstva a upozornenie ich nedostatkov pri aplikácii je veľmi dobrým pomocníkomČítať viac…

02nov/16
13 medzinárodná konferencia o kvalite

13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 2016

7. – 8. december 2016 Hotel Bratislava, Bratislava www.unms.sk www.npksr.sk   Motto: „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými.“ Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci, ktorým ide o dosiahnutie výnimočnosti v organizáciách, každoročne stretávajú na medzinárodnej konferencii o kvalite. Mnohí z nich sú sami veľmi úspešní a v očiach verejnosti aj výnimoční. Tradícia bude dodržaná i tento rok a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SRČítať viac…

12okt/16
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 14. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Odstráň závislosť kvality na kontrole! Nahraď potrebu masovej kontroly zabudovaním kvality priamo do výrobku od počiatočnej fázy jeho života.“ Wiliam Joseph Deming resumé Pokračujeme v seriáli o nezhodách a chybách pri uplatňovaní manažérskych systémov. Úroveň seriálu sa zvýši uvedením príkladov z praxe skúsených kolegov. Preto posielajte svoje námety na adresy: redakcia@casopiskvalita.sk alebo autorovi: collakm@gmail.com. Stačí ibaČítať viac…

09okt/16
Stradivárky

Stradivárky

Mikuláš Čolák Venované istému talianskemu audítorovi, ktorý požadoval doklad o kalibrácii nástenných hodín v laboratóriu útvaru riadenia kvality. Jedného dňa roku Pána 1644, v malom toskánskom meste Cremona, v rodine súkenníka Stradivariho, narodil sa chlapec. Za búrlivej noci, kde sa vzali tu sa vzali, pri kolíske náhle stáli starenky – sudičky. K malému do kolísky vložili drobné husličky a modrýmiČítať viac…