12nov/17
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 16. časť

Mikuláš Čollák collakm@gmail.com redakcia@casopiskvalita.sk „Zdravie je najdôležitejšia kvalita života.“ Aristoteles resumé V tomto pokračovaní cyklu o chybách a nezhodách sa zameriame na ďalšiu časť hlavných procesov – na samotnú prevádzku alebo poskytovanú služba. Problém je zložitý – na svete nejestvujú dve totožné organizácie – každá je čímsi špecifická. Autor uvažoval, čo vybrať ako druh hlavného procesu (výroby alebo poskytovanej služby).Čítať viac…

10nov/17
Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie

Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie

Jozef Kováč Ekom spol. s r.o. manažér pre kvalitu a regulačné záležitosti resumé Výrobcovia zdravotníckych pomôcok čelia globálnym ekonomickým výzvam v neustále sa meniacom regulačnom prostredí. Základným predpokladom na to, aby výrobcovia mohli uviesť zdravotnícke pomôcky na trh v Európskej únii, je preukázanie zhody s jej harmonizačnými predpismi. Úvod do legislatívy Cieľom harmonizačných predpisov je odstránenie bariér a voľný pohybČítať viac…

09nov/17
Pozitivní leader

Pozitivní leader

Jan Mühlfeit Melina Costi Vydavateľ: Management Press v spoločnosti Albatros Media a.s. Praha, 2017 Pred niekoľkými dňami som úplnou náhodou natrafila na YouTube na výbornú prednášku, ktorá odznela v Bratislave v máji tohto roku na jednej konferencii. Bola to prednáška Jana Mühlfeita, globálneho stratéga, kouča, mentora a bývalého prezidenta Microsoft Corporation pre Európu, ktorá ma osobne veľmi zaujala. V prednáškeČítať viac…

08nov/17
Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti zakladatelka a výkonná ředitelka Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) mění svět k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti udržitelnosti přispívají všichni – vlády, firmy, neziskové organizace i jednotlivci. A ti nejlepší z nich si bezesporu zaslouží ocenění. Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership).Čítať viac…

06nov/17
Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Julie Borovcová Česká společnost pro jakost Národní středisko podpory kvality specialistka CSR Jak přiblížit koncept společenské odpovědnosti malým podnikatelům, středním podnikům a do veřejné správy a zároveň rozšířit jejich zájem o něj? Velké množství organizací se dnes společenskou odpovědností a udržitelným rozvojem zabývá i nad rámec zákonných povinností. Některé více, některé méně, některé aniž by to samy tušily, jiné naopakČítať viac…

03nov/17
IATF 16949 2016 prechod na novu verziu standardu kvality v automobilovom priemysle

IATF 16949:2016 – prechod na novú verziu štandardu kvality v automobilovom priemysle

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor & senior trainer Marek Šolc HF TU Košice, KIM Vysokoškolský pedagóg resumé Koncom minulého roka publikovala organizácia IATF zastrešujúca certifikačnú schému podľa IATF 16949 novú revíziu štandardu manažérstva kvality ISO/TS 16949:2009 vrátane Pokynov pre certifikáciu podľa IATF 16949:2016 – 5. vydanie (IATF Rules) vo viacerých jazykových mutáciách vrátane českej verzie prostredníctvomČítať viac…

01nov/17
Co je nove v subore noriem STN ISO 9000

Čo je nové v súbore noriem STN ISO 9000?

Jozef Grauzeľ MASM – Systémy kvality predseda TK – 22 pri ÚNMS SR Minulý rok 01. 11. 2016 Medzinárodná organizácia pre normalizáciu vydala normu ISO/TS 9002 s názvom Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2015. Zavedenie tejto normy do sústavy noriem STN sa realizuje prekladom a norma bola zaradená do plánu činnosti TK 22 s predpokladanýmČítať viac…

30okt/17
Informacna bezpecnost je zodpovednostou celej organizacie

Informačná bezpečnosť je zodpovednosťou celej organizácie

Pavel Horník TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. vedúci audítor pre ISO/TS 16949:2009 Prínosy zavedenia a certifikácie podľa normy ISO/IEC 27001: • prostredníctvom systematického prístupu zabezpečuje kontinuitu podnikania a minimalizuje straty z podnikateľskej činnosti, • zlepšuje porozumenie obchodných aspektov, dáva istotu, že investície do bezpečnosti informácií boli nasmerované efektívne, • nezávisle potvrdzuje, že organizačné riziká sú náležite identifikované prostredníctvom posudzovaniaČítať viac…

28okt/17
Kompetencie zamestnancov v kontexte noriem ISO

Kompetencie zamestnancov v kontexte noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2014

Jaromíra Vaňová Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave vysokoškolský pedagóg Iveta Paulová Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pracovisko Bratislava vysokoškolský pedagóg Edita Hekelová Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pracovisko Bratislava rektorka resumé Súčasný prístup k efektívnemu riadeniu organizácií závisí najmä od „mäkkých“ faktorov, kde nesporne patrí úloha manažérov (lídrov), spôsob, úroveň a formy komunikácie, ale najmä jednoznačné definovanie zodpovednostíČítať viac…

22jún/17
Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma

Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma

Pavel Večeřa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR manažér kvality resumé Metodika Lean Six Sigma je všeobecne, niekedy až dogmaticky, vnímaná ako medika určená pre výrobné podniky, ideálne so sériovou výrobou. Príspevok rúca predsudky a uvádza príklad využitia Six Sigma v organizácii verejných služieb, v ktorom využitie jednotlivých nástrojov dostáva pod kontrolu realizované manažérske rozhodnutia. Skúsenosti zČítať viac…